Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập tản bộ, thưởng trà trong đêm