Tổng thống Obama gửi lời chúc mừng năm mới cuối cùng đến người dân Mỹ trước khi rời nhiệm sở