Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

THẾ GIỚI 24H: Vặn hỏi người bị tai nạn, phóng viên hứng chỉ trích