Thế giới 24H: Thông qua dự luật 11/9, Quốc hội Mỹ thách thức Obama