Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

THẾ GIỚI 24H: Sóng 'thủy quái' trên sông thu hút hơn 100.000 người Trung Quốc