THẾ GIỚI 24H: Quan chức Ấn Độ gây tranh cãi vì để nhân viên buộc giày