THẾ GIỚI 24H: Putin ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông?