THẾ GIỚI 24H: Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte viết gì trong thư tuyệt mệnh?