Thế giới 24H: Philippines tung ảnh tố cáo Trung Quốc tại hội nghị ASEAN