Thế giới 24h: Người ngoài hành tinh bắn cháy tên lửa Mỹ