Thế giới 24H: Donald Trump công kích đệ nhất phu nhân Mỹ, Phát hiện 1,2 tấn tiền trong nhà quan tham