Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

THẾ GIỚI 24H: Donald Trump 'chỉ trích' Obama khi đi thăm vùng lũ