Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thế giới 24h: Đảng Cộng hòa nổi giận với Donald Trump, Tấn công khủng bố tại London