Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

THẾ GIỚI 24H: Cảnh sát Thái Lan bị phục kích tấn công, 3 sĩ quan thiệt mạng