THẾ GIỚI 24: Tàu Tây Ban Nha trật bánh, hơn 50 người thương vong