Thành viên băng cướp trang sức khét tiếng nhất thế giới bị bắt