Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tập Cận Bình điện đàm, đề nghị hợp tác với Donald Trump nóng nhất hôm nay