Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tân tổng thống Mỹ Donald Trump và tương lai của thế giới