Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tai nạn khủng khiếp, hai xe bồn nghiền nát ôtô con