Sốc với cảnh bắt cóc trẻ con ngồi trên ghế sau xe đạp