Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Siêu bão Matthew khiến 340 người thiệt mạng ở Haiti nóng nhất hôm nay