Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phóng viên BBC sờ ngực phụ nữ qua đường trong chương trình trực tiếp