Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phiến quân cắt nguồn nước của 1,5 triệu người dân Syria nóng nhất ngày hôm nay