Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phá hủy bằng thuốc nổ cây cầu gần trăm tuổi vẫn "đứng trơ trơ"