Ông Trump gật gù đồng ý khi bị gọi là “kẻ thích xơi tái phụ nữ" nóng nhất hôm nay