Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Duterte tuyên bố chuyến thăm Trung Quốc chỉ vì kinh tế nóng nhất hôm nay