Obama giải thích lý do chọn Chicago cho bài phát biểu chia tay Nhà Trắng