Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Obama bảo vệ fan của Trump trước biển người ủng hộ Clinton nóng nhất hôm nay