Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nội dung cuộc điện đàm giữa Putin và Trump được tiết lộ nóng nhất hôm nay