Nói đệ nhất phu nhân Obama như "khỉ đột", cô giáo bị đuổi việc nóng nhất hôm nay