Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhà Obama sắp ở được xây hàng rào gạch quanh dinh thự 5 triệu đô