Nga thử đạn pháo bắn trúng mục tiêu 1m từ khoảng cách 200 km nóng nhất hôm nay