Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nắng nóng cảnh sát Úc chiên trứng “như đúng rồi” trên mui xe