Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Màn rượt đuổi giữa xe bom IS và thiết giáp Iraq trên sa mạc