Liệu có ứng viên mới thay thế Clinton trong cuộc đua vào nhà Trắng?