Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hoàng xe buýt chở 70 người chòng chành vượt lũ