Kinh hoàng thang máy bất ngờ đổi hướng, hàng chục người bị thương ở Hồng Kông