Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hoàng “hố tử thần nuốt chửng” đường 4 làn ở Nhật Bản