Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hoàng cảnh cướp giật táo tợn công khai ở Rio