Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hoàng báo hoang “đại náo” một ngôi làng tại Ấn Độ