Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hỗn chiến giữa hai nhóm tù nhân trong nhà tù lớn nhất nước Mỹ