Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoảng loạn người đàn ông làm cháy cả cây xăng