Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hết nói Obama là “con hoang”, Duterte lại xúc phạm Ban Ki – moon