Hàng trăm người biểu tình bị bắt trong lễ nhậm chức của Trump nóng nhất ngày