Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng nghìn người rẽ như sóng nhường đường xe cứu thương