Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng nghìn người Hàn Quốc biểu tình đòi tổng thống từ chức nóng nhất hôm nay