Hãi hùng cảnh ôtô chìm, người đàn ông hoảng hốt tung con lên bờ