Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giây phút súng cảnh sát bắn tỉa cướp cò khi bảo vệ tổng thống Pháp, 2 người bị thương