Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump “mềm mỏng” hơn sau khi đắc cử Tổng thống