Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump kêu gọi “tẩy chay” bầu cử Mỹ nóng nhất hôm nay